Освітня програма

Програма «Українське дошкілля»


Концептуальна ідея програми полягає у виробленні оптимального варіанту
реалізації змісту Базового компоненту дошкільної освіти, сучасних підходах до
розвитку, навчання і виховання дитини раннього та дошкільного віку. Автор –
Олександра Білан, за загальною редакцією Олени Низьковської.
Мета програми: розширити змістовий компонент освітньої роботи з
дітьми від двох до шести років, розкриваючи етнічні, історичні та соціокультурні
особливості Західного регіону.

Завдання програми «Українське дошкілля»:
•реалізувати особистісно-зорієнтоване навчання;
•сприяти формуванню системи цінностей дошкільників;
•розвивати життєві компетенції;
•збагачувати загальну культуру дітей;
•сформувати уявлення про цілісну картину світу.

Структуру програми визначають освітні лінії розвитку дитини. Програма
відповідає стратегічним завданням дошкільної освіти: реалізація особистісно
орієнтованої моделі дошкільної освіти, прилучення дітей до системи цінностей,
культури, традицій українського народу, формування в дошкільників цілісної
картини світу.

Програма синтезує історичні надбання, нові досягнення теорії та практики
дошкільної освіти, актуальні суспільні вимоги до неї, забезпечуючи гармонійний
розвиток дитини.

«Українське дошкілля» визначає завдання і зміст розвитку дитини віком
від двох до шести років. Розгляд кожного вікового періоду розпочинається
розділом «Психологічна характеристика дитини», в якому подані вікові
характеристики розвитку. Це дає змогу педагогові в освітньому процесі
орієнтуватися на психологічні особливості розвитку дитини.

Свої завдання дошкільний навчальний заклад реалізує у тісній співпраці зі
сім`єю: активне залучення батьків до освітнього процесу, консультування з
питань психолого-педадогічної підготовки до виховання дітей. Саме тому розділ
«Співпраця зі сім`єю» передбачає напрями спільної діяльності педагога і батьків
із забезпечення повноцінного розвитку особистості дитини.

У програмі визначено завдання з різних напрямків роботи з дітьми:
•фізичний;
•соціально-моральний;
•емоційно-ціннісний;
•пізнавальний, мовленнєвий;
•художньо-естетичний;
•креативний.
Програмові завдання побудовано з використання оптимальної
інтенсивності мислення та мовлення, що відповідає віковим можливостям дітей.
Показники компетентності, якими закінчується кожен підрозділ Програми,
вихователь може використати для визначення рівня розвитку дитини в кінці
навчального року.
З метою охоплення дошкільною освітою всіх дітей дошкільного віку,
особливо дітей п’ятирічного віку, Програму можна використовувати також для
роботи з дітьми в дошкільних навчальних закладах із короткотривалим режимом
перебування, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах, центрах
розвитку тощо.

Українське дошкілля. Лист МОН від 23.05.2017 № 1/11-4988

Покликання на презентацію програми:
https://youtu.be/yODg8fXaXJM

© Заклад дошкільної освіти "Сонечко" с. Заріччя, Ковельського району Волинської області загального розвитку комунальної форми власності